Υπηρεσίες

Σ το Meletw έχουμε δημιουργήσει ένα πρότυπο κέντρο μελέτης και φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης στον Άγιο Δημήτριο και τα Νότια Προάστια, φροντίζουμε ώστε οι μαθητές να διασκεδάζουν, ενώ παράλληλα αφομοιώνουν τις γνώσεις και τις εφαρμόζουν μέσα από εξειδικευμένες δραστηριότητες.
Σ ε έναν σύγχρονο χώρο, έμπειροι εκπαιδευτικοί βοηθούν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά να βελτιώσει τις μαθησιακές του δεξιότητες και να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο στη διαδικασία της αφομοίωσης της γνώσης. Ταυτόχρονα, ενισχύουν την αίσθηση της ομάδας και ωθούν τους μαθητές στην ωφέλιμη συνεργασία, τη διαδραστικότητα και την εποικοδομητική επικοινωνία.

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών

Σ το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Meletw χρησιμοποιούμε άρτια παιδαγωγικά προγράμματα με εξατομικευμένη προσέγγιση και ιδιαίτερη φροντίδα για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με φιλική ατμόσφαιρα και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, το μάθημα γίνεται ευχάριστο. Οι ξένες γλώσσες κατακτώνται μέσα από μια μεθοδική, δημιουργική κι ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία που εμπνέει τους σπουδαστές μας να μελετήσουν, να ακούσουν και να επικοινωνήσουν μέσω αυτών.
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών καλύπτει τα παρακάτω πεδία:
  • Παραγωγή γραπτού & προφορικού λόγου
  • Κατανόηση κειμένου
  • Σωστή χρήση γραμματικής και λεξιλογίου
Παρέχεται προετοιμασία για πτυχία όλων των επιπέδων σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μας ζητηθεί.
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Meletw χρησιμοποιούμε άρτια παιδαγωγικά προγράμματα με εξατομικευμένη προσέγγιση και ιδιαίτερη φροντίδα για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας. Δημιουργούμε πρότυπα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Διδάσκουμε βραβευμένα, άριστης ποιότητας βιβλία σε συνδυασμό με σύγχρονες και πρωτότυπες εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Κέντρο Μελέτης & Δημιουργικής Απασχόλησης

Σ το κέντρο μελέτης Meletw προσφέρουμε καθημερινή σχολική μελέτη για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου, κατανοώντας το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα των μικρών μας φίλων. Μετατρέπουμε τη μελέτη σε μια προσιτή κι ευχάριστη διαδικασία, βοηθώντας παράλληλα τους γονείς να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά τους.
1Καινοτομία και Δημιουργικότητα
Σε ολιγομελή κι ομοιογενή τμήματα, οι μαθητές παρακινούνται ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να αγαπήσουν τη γνώση. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, ενώ καλλιεργούνται η ομαδικότητα και η συνεργασία.
2Συνεργασία με Γονείς
Οι γονείς ενημερώνονται συνεχώς για την επίδοση των μαθητών, ενώ διοργανώνονται ημερίδες από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, επάνω σε θέματα που αφορούν το παιδί και τους γονείς.
3Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας
Στο Meletw διαθέτουμε νέες, σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους μελέτης με τη χρήση του Η/Υ, καθώς και τα απαραίτητα εποπτικά κι οπτικοακουστικά μέσα που παρακινούν τους μαθητές στη γνώση.
4Εξατομικευμένη Προσέγγιση
Κάθε μαθητής προσεγγίζεται εξατομικευμένα, έτσι ώστε να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στις προσωπικές του ανάγκες και να καλύπτονται τυχόν κενά στη διδαχθείσα ύλη. Οι μαθητές μέσα από αυτή τη διαδικασία προσαρμόζονται και βελτιώνουν τις γνώσεις τους σε καθημερινή βάση.