Σχολείο & COVID-19: Ποιος ο Σωστός Τρόπος Αντιμετώπισης;